Lagar och regler om ventilation i bostäder och arbetsplatser

Takventilation

Det finns grundläggande lagar och regler kring luftventilering och luftkvalitet i bostäder och andra byggnader. Boverket, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har gått samman för att sätta upp regler för bostäder, men också för till exempel arbetslokaler och skolor. Dessa handlar om hur en byggnad bör byggas, hur ventilation och hälsa går hand i hand samt specifika föreskrifter kring ventilation, hälsa och arbetsplatser.

Ventilation och byggregler

Ett bra inomhusklimat kräver ett bra och rätt utformat ventilationssystem, genomtänkt val av byggmaterial samt fuktsäkert byggande. Ventilationssystem behöver regelbundet ses över och skötas om. Boverkets arbete med regler kring ventilation handlar främst om byggnader, där hälso-, energihushållnings- och brandskyddskrav ställs. För vår hälsas skull ska luft föras in i bostäder, samtidigt som fukt och hälsofarliga ämnen förs ut. Byggnaders installationer ska också dra lite energi, och samtidigt ge en lagom mängd värme åt bostaden. Slutligen ska ventilationen inte bidra till ökad brandrisk, och dessutom verka för att underlätta utrymning.

Ventilation, hälsoregler och råd i bostad och på arbete

Folkhälsomyndigheten formulerar de regler som gäller luftkvalitet och ventilation inomhus. Dessa regler grundar sig i Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Skolor och arbetsplatser måste göra egenkontroll regelbundet, för att försäkra att kvalitén stämmer överens med bestämmelserna. Arbetsmiljöverkets regler behandlar i första hand skolor, arbetsplatser och liknande. Dessa består av en rad regler som handlar om verksamheters luftkvalitet, inneklimat och ventilation. Du får exempelvis inte möblera hur tätt som helst, och hur många som helst får inte vistas under längre tider i ett och samma rum. Om du inte hade så bra koll på dessa regler är ett bra första steg att, med hjälp av fastighetens ägare, se över ventilationen i din bostad så fort som möjligt.