Välj säkra maskintransporter

Transportera maskiner och virke

Ibland behöver maskiner förflyttas från ett ställe till ett annat, vilket kan vara krångligt och tidskrävande då de ofta är både tunga och stora. Därför finns det särskilda maskintransporter som har i uppgift att med hjälp av lyftkranar transportera maskiner som till exempel vältar, liftar, arbetsvagnar och grävmaskiner.

Genom att ta hjälp av professionella transporter kan man försäkra sig om att maskinerna anländer tryggt och säkert eftersom personerna som arbetar med detta är specialiserade på sitt område och använder sig av rätt utrustning. Transporten planeras efter den enskilde kundens behov, beroende på vad för typ av maskin man behöver ha hjälp att flytta.

Det är mycket vanligt att företag använder sig av denna metod för att flytta på sina maskiner, men även privatpersoner kan vara i behov av hjälp med maskintransport. Dessutom kan tjänsten i princip alltid anpassas beroende på om man behöver flytta endast en maskin, lokal eller en hel grupp av dem.

En trygg och säker affär

De företag som utför maskintransporter måste ständigt vara i utveckling för att behålla sina kunder. Det innebär att chaufförerna har genomgått särskilda utbildningar för att både köra och hantera materialet så säkert som möjligt. Många transportföretag är också certifierade via ISO, vilket i praktiken betyder att företagen är skyldiga att ständigt kontrollera fordonen och all den lyftutrustning som används för att säkerställa att maskinerna anländer som planerat och i det skick som lovats vid affären.

Det finns olika typer av maskinlyftare, men några exempel är mindre lastväxlare och fyraxliga bilar som kan lyfta upp till flera ton. Eftersom maskiner oftast är värda mycket men samtidigt klumpiga finns maskintransporterna där för att säkerställa en trygg och punktlig leverans utan att några skador eller problem uppstår. Därför är det rekommenderat att anlita en kompetent maskintransport för att inte äventyra förflyttningen.