Olika typer av spiskåpor

Spiskåpa

För att bli av med matos vid matlagning används en fläkt av något slag. De finns några olika typer, men alla har samma funktion. Det handlar såklart om att bli av med matos, antingen genom att samla upp det i ett filter eller att leda det vidare ut genom kanaler. De olika typerna är: kolfilterfläkt, alliancefläkt eller utsugsfläkt och spiskåpa. Kolfilterfläkten är den fläkt som är lättast att sätta upp, nästan var som helst. Den har en inbyggd motor som cirkulerar och renar luften innan den förs tillbaka i rummet igen. Kolfiltret behöver dessutom bytas flera gånger om året för att fungera optimalt.

Skillnader mellan spiskåpa och köksfläkt

En köksfläkt har en inbyggd motor eller använder sig av en motor som sitter högre upp i ventilationsröret, medan en spiskåpa saknar motor. Köksfläkten kan kopplas till en frånluftskanal, det är inte alltid nödvändigt beroende på om det är en kolfilterfläkt eller inte, men en spiskåpa måste man alltid koppla till ett centralt ventilationssystem. Man kan alltså säga att spiskåpan egentligen inte är någon fläkt, utan helt enkelt en kåpa som samlar upp matoset, som sedan leds vidare ut. Utsuget på spiskåpan regleras genom ett spjäll som öppnas eller stängs.

Centralventilation och spiskåpa

Om man bor i en bostad med centralventilation är spiskåpan ett bra alternativ. Den kopplas till ett befintligt ventilationssystem och utsuget drivs då centralt, istället för i fläkten. Spiskåpan är ofta tystare än andra fläktar. Den har bra uppsugningsförmåga och fångar även upp vattenånga som leds ut ur huset.

Trots att spiskåpor har några nackdelar, som till exempel att de kräver skorsten och att även uppvärmd inomhus luft följer med ut, så är spiskåpan ändå ett mycket bra alternativ när det gäller köksfläktar. Dels så är det lägre ljudnivå, uppsugningen är mycket mer effektiv och även fuktig luft avlägsnas och förbättrar inomhusklimatet.