Ställverkens betydelse och användningsområden

I en elektrisk kraftfördelning består ställverk av strömbrytare, säkringar eller strömbrytare som används för att reglera, isolera och styra elektrisk utrustning i en effektfördelning. Termen "ställverk" kommer faktiskt från det grekiska ordet som betyder "en växel i ett hjul". Växlar hjälper faktiskt till att hålla hjulen på en transmission eller generator snurrande hela tiden, vilket underlättar rörelse. Kopplingshjälpmedel hjälper till att överföra ström i kraftfördelningen genom att låta motorerna i växellådan vända.

Huvudfunktionen för ställverk i ett kraftdistributionssystem är att hjälpa till att upprätthålla den korrekta och samordnade spänningsnivån i hela systemet. Detta säkerställer att utrustningen och kretsen fungerar korrekt och inte orsakar några skador eller fel. Oftast används ställverk för att förhindra eller stoppa överdrivet slitage på en apparat eller krets eller för att begränsa eller ändra driften av en enhet vid fel eller överbelastning av el. Ställverk i den elektriska kraftfördelningen kan vara av olika typer beroende på vilken typ av kraftdistributionssystem det krävs för; AC eller DC.

En vanlig typ av ställverk som används i distributionssystemet är växelströmstället. AC -ställverk gör det möjligt att reglera och styra höga växelström (HAC). För att uppnå denna förordning installeras växelströmsspolar mellan strömbrytarna och lastcellerna. Kopplingsutrustning i detta system hjälper till att förhindra kortslutning och även plötsligt och oregelbundet avbrott av HAC -strömmen. Detta förhindrar såväl egendom som utrustning.

Den näst vanligaste typen av ställverk som används i kraftdistributionssystemet är höglastbrytaren. Höglastbrytarreläer är placerade vid kraftuttagets ställverk. Normalt har höglastbrytare två till tre laster anslutna till dem. Denna installation gör det möjligt för strömbrytare att ge en smidig och säker resa för den tunga strömmen att strömma in i hemmet. Kopplingsaggregat i en sådan konfiguration kallas för mellanspänningsställverk.

För det tredje är ett steg bakom högspänningsställets system nedtransformatorn. En trapptransformator är i grunden en transformator som styr spänningen som ska matas till en växelströmskrets. En sådan anordning har sina egna ingångs- och utgångsterminaler. Den placeras bredvid den belastning den ska styra och arbetar efter principen för återkoppling, där utgången ändras genom att styra ingången beroende på strömändringarna. Sådana trapptransformatorer finns ofta i industriella tillämpningar där det finns en stor efterfrågan på konstant strömförsörjningssystem och frekventa växelströmsmaterial.

För det fjärde är en ny generation ställverk som kallas reläväxling den mest pålitliga och effektiva typen av kopplingsenhet som för närvarande finns på marknaden. Denna speciella enhet kan byta även det mest oregelbundna och högspänningsförhållandet utan avbrott i processen. Relä ställverk hjälper också till att minska eller eliminera risken för ett onormalt tillstånd i processen, vilket hjälper till att upprätthålla en oavbruten och säker drift. Förutom att det är mycket flexibelt till sin natur, är relästället också mycket tolerant mot höga driftstemperaturer och kan därför användas i de flesta olika applikationer.

Se även info om liftar hos LM Truck.