Risker med dålig ventilation i bostäder

Ventilation

Att dålig ventilation under en längre tid är dåligt för vår hälsa har nog det flesta hört, men vilka risker innebär dålig ventilation? Och hur kan man enklast upptäcka om ventilationen är dålig? Det finns ett par saker som du själv kan testa i din bostad. Om problemen visar sig vara stora bör du kontakta en byggfirma som är experter på ventilation.

Resultat av dålig ventilation

För att ventilationen ska vara bra i hemmet krävs det att ventilationssystemen underhålls och ses över med jämna mellanrum. Det som kan hända annars är att fukt och mögel uppstår och sprider sig i bostaden. Om man till exempel minskar ventilationen under nattetid och sommartid, kanske för att spara på energi, kan det leda till ökad fukt och andra skador i byggnaden. Minska därför endast ventilationen om ni inte ska vara hemma under en tid. Fukt och mögel är inte de enda riskerna med dålig ventilation, även ökad säkerhetsrisk vid brand kan uppstå om ventilationen leder till sort undertryck. I sådana fall kan nämligen branden både växa och sprida sig snabbare.

Tecken på dålig ventilation

Hur upptäcker man då om ventilationen är dålig i bostaden? Det finns ett par kännetecken som kan vara bra att känna till. Vid dålig ventilation känns luften ofta torr, och det kan även lukta instängt. När det är kallt ute bildas det ofta fukt på insidan av fönstren, och imma sitter kvar länge på badrumsspegeln efter en dusch. Mögel och fuktskador är också ett tecken på dålig ventilation. Huvudvärk och trötthet kan höra ihop med dålig ventilation, liksom barns allergier eller astma. Om stekos efter matlagning stannar kvar länge i bostaden kan det också vara ett tecken. Känner du igen dessa symptom i din bostad bör du snarast se över ventilationssystemet och vid behov uppsöka hjälp.